Drobečková navigace

Úvod > Endodoncie a reendodoncie

Endodoncie a reendodoncie

endodontické ošetření stoličkyKomplikací neošetřeného zubního kazu může být ztráta vitality zubu (ať již důsledkem nedodržování dentální hygieny či jiným). Infekce z kazící se zubní tkáně pronikne do zubní dřeně, která odumře. Neošetřený mrtvý zub je dále zdrojem infekce, která vyvolává záněty okolní tkáně, vedoucí až ke ztrátě takového zubu. Pro zachování mrtvého zubu je nutné endodontické ošetření, tedy vyčištění a dezinfekce prostoru po zubní dřeni a jeho pečlivé zaplnění tak, aby zde nebylo místo pro bakterie. Kvalitní endodontické ošetření je pracné a časově náročné. Je to však jediný způsob jak zachovat i značně poškozené zuby. Endodoncie je poslední opěrný bod záchovné stomatologie. Význam a cenu zachování vlastního zubu si nejlépe uvědomíme, když stojíme před otázkou, jak jej nahradit. Kvalitně endodonticky ošetřený zub je plnohodnotnou součástí chrupu a může dlouhodobě sloužit. 

Ošetření zahrnuje:

  • Otevření dřeňové dutiny a zprůchodnění kořenových kanálků.
  • Stanovení délky kořenového kanálku elektronicky pomocí apexlokátoru v kombinaci s analýzou rentgenového snímku.
  • Ruční a strojová preparace kořenových kanálků.
  • Důkladné výplachy a dezinfekce kořenových kanálků a jejich vyčištění s využitím ultrazvukové koncovky.
  • Zaplnění kořenového kanálku ověřenými metodami. V ordinaci využíváme metodu laterální kondenzace gutaperči a termoplastické plnění gutaperčou přístrojem Bee Fill VDW.
  RTG snímek endodontického ošetření endodonticky ošetřené horní frontální zuby  

Reendodoncie

Jedná se o revizi nevyhovujícího endo ošetření. Pokud ošetření kořenového kanálku mrtvého zubu není provedeno správně, zub zůstává nadále zdrojem infekce a v jeho okolí přetvrvávají zánětlivé komplikace. V takovém případě můžeme zvážit nové endo ošetření, tedy nedostatečně ošetřený kanálek opět otevřít, zprůchodnit, vyčistit v celé délce, dezinfikovat a kvalitně vyplnit.

  Nedostatečně zaplněné kořenové kanálky zubů 47 a 46 Reendodoncie: zuby 47 a 46 po nově provedeném endo ošetření  

 

1 - zprůchodněné a vyčištěné kořenové kanálky 2 - kořenové kanálky po zaplnění
1 - zprůchodněné a vyčištěné kořenové kanálky 2 - kořenové kanálky po zaplnění

 

Už jste navštívili?