Drobečková navigace

Úvod > Protetika

Protetika

Se zabývá náhradou ztracených tkání. Je to obor rekonstrukční. V dentální protetice se nahrazují ztracené zubní tkáně, celé zuby nebo skupiny zubů.

Protetické ošetření je nutné tam, kde není již možno restaurovat vlastní zuby konzervačními postupy. Zubní protetické ošetření zajišťuje náhradu chybějících zubů. Podle rozsahu defektů chrupu lze náhrady rozdělit do dvou skupin.

Fixní náhrady

Jedná se o korunky a můstky. Fixní náhrady je možno zhotovit tam, kde jsou zachovány pilířové zuby. V případě korunek a můstků nabízíme různé druhy dentální keramiky – vedle metalokeramiky i vysoce estetickou bezkovovou keramiku zirkonoxidovou nebo presovanou, která se tmelí adhezivně tzv. kompozitními cementy.

Keramické korunky a můstky

  Keramická korunka na modelu Metalokeramický můstek na modelu

Porovnání základních druhů protetických korunek

Celokeramické presované korunkyCelokeramické presované korunky

 • jsou z jedné vrstvy keramického materiálu - jasnost, světelnost, transparence a barva se dají dobře přizpůsobit okolním zubům
 • esteticky jsou tyto korunky výborné a hodí se zejména pro frontální zuby vyžadují relativně větší preparaci zubu, protože vrstva keramiky musí mít dostatečnou sílu, aby byla zajištěna její odolnost
 • nedoporučují se na postranní zuby kvůli zátěži při žvýkání, není možné přemosťovat mezery (zhotovit můstek)
 • na zub se dají fixovat pomocí adhezivních materiálů, které zajistí spolehlivé upevnění korunky a tím se zvýší i její celková odolnost

1.příklad aplikace celokeramické presované korunky

stav po úrazu - ulomený zub korunka na modelu celokeramická presovaná korunka celokeramická presovaná korunka po nasazení

2.příklad aplikace celokeramické presované korunky

korunka na modelu korunka korunka korunka nasazená v ústech

Zirkonoxidové keramické korunky

 

Zirkonoxidové keramické korunky

 • jsou ze dvou vrstev materiálu, na bílé zirkonoxidové konstrukci je nanesena vrstva keramiky
 • pevnost zirkonoxidové konstrukce umožňuje přemosťování mezer menšího rozsahu (menší můstky)
 • hodí se i na postranní, více zatěžované zuby
 • oproti metalokeramice umožňuje bílá zirkonoxidová konstrukce lepší estetiku
 • vrchní keramická vrstva může být z transparentnějších, méně sytých barevných odstínů
 • relativní nevýhoda: zirkonoxidová konstrukce je velmi odolná a v případě potřeby se obtížně odstraňuje ze zubů

Zirkonoxidový můstek

můstek zirkon-oxidová keramika 2můstek zirkon-oxidová keramika na modelu můstek zirkon-oxidová keramika v ústech

 


Metalokeramické korunkyMetalokeramické korunky

 • jsou ze dvou vrstev materiálu, na kovové konstrukci je nanesena keramická vrstva
 • jsou to osvědčené a praxí prověřené, spolehlivé náhrady
 • kovová konstrukce umožňuje přemosťování mezer (můstky i velkého rozsahu)
 • umožňují velmi dobrou estetiku, ikdyž nedosahují estetického vzhledu celokeramiky
 • standard fixní protetiky
 • dnes nahrazují dříve používané plastem fazetované korunky

Metalokeramické korunky

metalokeramická korunka metalokeramická korunka metalokeramické korunky na modelu

Metalokeramický můstek

metalokeramický můstek metalokeramická můstek metalokeramický můstek na modelu

 


Plastem fazetované korunky

 • jsou ze dvou vrstev materiálu, kovová konstrukce je na viditelné ploše opatřená vrstvou plastu v barvě zubu – fazetou
 • problém bývá ve spojení plastu a kovu, fazeta se může uvolnit a nebo opotřebovat
 • esteticky lepší je metalokeramická korunka

Celokovové korunky

Celokovové korunky

 • jsou z jedné vrstvy materiálu, odlité z kovové dentální slitiny, proto vyžadují zpravidla i menší preparaci zubního pahýlu
 • jsou to jednoduché, spolehlivé konstrukce
 • mohou být z drahokovových slitin (zlaté slitiny, nebo náhradních kovů)
 • problémem je estetika, vhodné jsou jen na zadní zuby, kde esteticky nevadí

Snímatelné náhrady (protézy)

Při ztrátě důležitých pilířových zubů, většího množství zubů, nebo všech zubů.

Protézy jsou: 

 • částečné - sponové nebo nesponové – se zásuvnými spoji (attachmenty), mají větší retenci a stabilitu
 • celkové (totální) zubní protézy

Částečné snímatelné náhrady sponové

 • jsou jednodušší
 • retence a stabilita protézy je zajištěna sponami, které se opírají o zbylé zuby
 • spony by měly být nejlépe lité, nevhodné jsou drátěné
 • pokud sponové zuby nejsou opatřeny korunkami, mohou je spony po delším čase opotřebovat
 • ve srovnání s druhým typem náhrad jsou sponové protézy volnější, mívají větší vůli a více se v ústech pohybují
 • esteticky mohou spony působit rušivě ve viditelných úsecích chrupu

Příklady sponových snímatelných náhrad:

částečná snímatelná náhrada sponová částečná snímatelná náhrada sponová

Částečné snímatelné náhrady se zásuvnými spoji – attachmenty

 • vyžadují úpravu zubů o které se opírají
 • na zub se zhotoví korunka s jednou částí zásuvného spoje (obvykle patrice), součástí těla protézy je pak odpovídající část zásuvného spoje (matrice)
 • tyto protézy jsou oproti sponovým v ústech stabilnější, méně se viklají a jsou výkonnější při kousání
 • estetickou výhodou je, že zásuvný spoj je skryt v těle protézy a narozdíl od spony není v ústech vidět

Příklad zásuvného spoje

fixní část na kterou se upevňuje zásuvná snímatelná protéza protéza se zásuvným spojem zásuvná protéza nasazené v ústech

Příklad zámkového zásuvného spoje

snímatelný můstek snímatelný můstek fixní část na kterou se upevňuje zásuvná snímatelná protéza (model) snímatelná náhrada spojená s fixní částí(model)

Význam kompletní protetické rehabilitace

Někdy se setkáváme se situací, že pacient požaduje pouze náhradu zubů ve viditelném úseku ("stačí vepředu"). Zde je nutné vysvětlit význam kompletního chrupu. Kompletní chrup je nezbytnou součástí trávícího ústrojí. Jeho bezchybná funkce umožňuje příjem pestré a vyvážené stravy (například čerstvé ovoce, zelenina) a tedy podmiňuje celkové zdraví. Kompletace chrupu (zacelení mezer v zubním oblouku) má význam jak estetický, tak zejména funkční - rozmělňování potravy a hlasotvorba (souhlásky). Z toho plyne, že význam mají i zuby, které nejsou tolik vidět. Je třeba si uvědomit, že chybějící zuby zapřičiní u zbývajících zubů nadměrné opotřebení a přetížení, které může vést k jejich předčasné ztrátě. V nekompletním zubním oblouku vznikají další škody. Zuby v protiskusu vystupují do mezer a zuby stejné čelisti se do mezer sklánějí. To vede k postupnému rozkladu chrupu jako celku. V neposlední řadě mohou rozsáhlejší defekty chrupu (chybějící postranní úseky) vést k přetěžování a bolestem čelistního kloubu.

V tomto ohledu plní protetické vyšetření i funkci preventivní.

Náklady na jakékoliv rozsáhlejší ošetření chrupu je nutno posuzovat vzhledem k délce využití. Při pečlivé ústní hygieně má investice dobrou a dlouhodobou prognózu. Počáteční cena je tedy relativní.

výchozí stav dostavba zkažených zubních pahýlů přímými čepy po nasazení keramických korunek

Už jste navštívili?